Info o běhu

Velíšskej přespolňák – 6. ročník – sobota 20. června 2020

 

Termín: sobota 20. června 2020

Místo konání: obec Veliš, okres Benešov

Pořadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími organizacemi a dobrovolníky

Kontaktní email: info@velisskej-prespolnak.cz

WWW stránky: www.velisskej-prespolnak.cz

 Organizační tým:

Jméno Funkce
Josef Bureš hlavní organizátor
Iva Burešová vedoucí registrace
Eliška Lupačová hlavní rozhodčí

 Časový harmonogram:

Čas Událost
12.30 – 13.30 Registrace a vyzvednutí startovních čísel – dětské závody
13.30 – 14.30 Registrace a vyzvednutí startovních čísel – Velíšská pětka a Velíšskej přespolňák
13.30 Start závodu – kategorie 7 – 10 let
13.50 Start závodu – kategorie 11 – 14 let
14.10 Start závodu – kategorie 4 – 6 let
14.30 Start závodu – kategorie do 3 let
14.45 Vyhlášení výsledků dětských kategorií
15.00 Start závodu Velíšskej přespolňák
15.10 Start závodu Velíšská pětka
16.30 – 17.30 Vyhlášení výsledků hlavních závodů
od 15.30 Doprovodný program na hrišti – občerstvení, opékání buřtů, atrakce pro děti

 Tratě:

Závod Délka tratě Barva trasy
Velíšskej přespolňák – hlavní závod 10 000 m červená
Velíšská pětka 5 200 m modrá
Dětská trasa pro kategorii 11 – 14 let 1 000 m oranžová
Dětská trasa pro kategorii 7 – 10 let 400 m zelená
Dětská trasa pro kategorii 4 – 6 let 200 m žlutá
Dětská trasa pro kategorii do 3 let 50 m fialová

 Kategorie dětských závodů:

Kategorie Ročník Délka tratě
Děti do 3 let (smíšený závod) Ročník 2017 a mladší 50 m
Chlapci 4 – 6 let Ročník 2014 – 2016 200 m
Dívky 4 – 6 let Ročník 2014 – 2016 200 m
Chlapci 7 – 10 let Ročník 2010 – 2013 400 m
Dívky 7 – 10 let Ročník 2010 – 2013 400 m
Chlapci 11 – 14 let Ročník 2006 – 2009 1 000 m
Dívky 11 – 14 let Ročník 2006 – 2009 1 000 m

 Kategorie závodů Velíšská pětka (5,2 km) a Velíšskej přespolňák (10 km):

Kategorie Ročník
Chlapci 15 – 17 let Ročník 2003 – 2005
Dívky 15 – 17 let Ročník 2003 – 2005
Muži 18 – 39 let Ročník 1981 – 2002
Muži 40 – 49 let Ročník 1971 – 1980
Muži 50 – 59 let Ročník 1961 – 1970
Muži 60 – 69 let Ročník 1951 – 1960
Muži nad 70 let Ročník 1950 a starší
Ženy 18 – 34 let Ročník 1986 – 2002
Ženy 35 – 44 let Ročník 1976 – 1985
Ženy 45 – 54 let Ročník 1966 – 1975
Ženy nad 55 let Ročník 1965 a starší

 Možnosti registrace:

 • Vyplněním registračního formuláře – Registrace 2020
 • Odesláním vyplněné a naskenované přihlášky elektronicky na emailovou adresu registrace@velisskej-prespolnak.cz
 • Doručením vyplněné přihlášky (osobně nebo poštou) na adresu Josef Bureš, Veliš 72, 257 06  Louňovice pod Blaníkem
 • Osobně v den závodu v prostoru startu
  Dětské závody                                         12.30 – 13.30 hod.
  Velíšská pětka a Velíšský přespolňák     13.30 – 14.30 hod.

Přihláška je k dispozici ke stažení na www.velisskej-prespolnak.cz/registrace

 Startovné: 

 • Dětské závody (50 m, 200 m, 400 m, 1 000 m)           zdarma
 • Závody Velíšská pětka a Velíšskej přespolňák           50 Kč

Měření časů:

 •  V závodech Velíšská pětka a Velíšskej přespolňák jsou časy měřeny promocí čipové časomíry. Jedná se o vratné čipy umístěné na kotníku závodníka. V případě nevrácení či ztráty čipu hradí závodník náklady ve výši 500 Kč.
 • V dětských závodech jsou časy měřeny stopkami.

 Ceny:

 • Závodníci na 1. – 3. místě v každé kategorii obdrží diplom a medaili.
 • Absolutní vítězové závodu Velíšskej přespolňák v mužích a ženách bez rozdílu kategorie obdrží věcnou cenu.
 • Účastníci dětských závodů dostanou sladkou odměnu.
 • Celkové výsledky všech závodů budou zveřejněny na webu do 30. června 2020.

  Podmínky účasti:

Převzetím startovního čísla účastník závodu potvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti v běžeckých závodech v rámci akce Velíšskej přespolňák a bere je na vědomí.

 • Závodu se účastní každý na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
 • Závodníci mladší 15 let startují se souhlasem rodičů nebo zodpovědné osoby.
 • Závodník je povinen dostavit se na start závodu s dostatečným předstihem (min. 5 minut).
 • Závodník se zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.
 • Závodník si je vědom, že se závod koná za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny organizátorů a dalších osob, které během závodu organizují provoz na pozemních komunikacích.
 • Časový limit pro dokončení závodů Velíškej přespolňák a Velíšská pětka je 90 minut.
 • Účastník závodu souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou patřičně chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 Sb. a nebudou poskytnuta třetí osobě.
 • Pořadatel se zavazuje zajistit technické vybavení pro organizaci závodů (vyznačení tras, startovní čísla, měření časů, vyhlášení výsledků, atd.).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a podmínek závodu.
 • Pořadatel a organizátor může využít fotografie ze závodu pro potřeby propagace dalších ročníků (www, propozice, letáky, plakáty, diplomy,…).
 • Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.
 • Závodí se podle pravidel ČAS.
 • Závodník se zavazuje, že se bude chovat dle zásad Fair-play.

 

Ke stažení:

Propozice Velíšskej přespolňák (formát PDF)